ZHEJIANG UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE

สถาบัน: คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University, School of Medicine)

ก่อตั้งในปีค.ศ. 1912 ในชื่อ Chekiang College of Medicine และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อ เจียงในปีค.ศ. 1960 หลังจากที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงได้ควบรวมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงแล้ว คณะแพทยศาสตร์ได้ถูกสถาปนาอีกครั้งในชื่อของคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง แม้ว่าคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเปลี่ยนชื่อและสถานที่ตั้งหลายครั้ง คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงยังคงเป็นสถาบันด้านแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงติดอันดับหนึ่งในสิบ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน

คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับมณฑลและระดับชาติ รวมถึงโรงพยาบาลพันธมิตรบางแห่งมีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักด้านการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและการศัลยกรรมของจีน นอกจากนั้นโรงพยาบาลพันธมิตรเหล่านี้ยังเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงและสถานที่ทำโครงงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์อีกด้วย ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีคณาจารย์ประจำที่มีชื่อเสียงมากกว่า 385 ท่านซึ่งคณาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดารวมทั้งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีอาจารย์ของคณะนี้หลายท่านเคยทำงานในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ก่อตั้งในปีค.ศ. 1897 ในอดีตเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Qiushi Shuyuan ( Qiushi Academy) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาสมัย ใหม่ในยุคแรกๆ ที่ก่อตั้งในประเทศจีน ในปีค.ศ. 1988 มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงได้ควบรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 แห่งของมณฑลเจ๋อเจียงคือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยหังโจว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้อเจียงและมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงและตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงแห่งใหม่ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนใน 11 สาขาวิชาคือ ปรัชญา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจนถูกขนานนามว่าเป็น“ มห วิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งตะวันออก” และยังคงรักษาชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนทั้งหมดในหลายสาขาวิชาทั้งแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเป็นต้น และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดสอนใน 6 วิทยาเขตคือ YuQuan, Xixi, Huajiachi, Hubin, Zhijiang และ Zijingang ซึ่งคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Zijingang ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีนักศึกษาทั้งหมดมาก กว่า 40,000 คน ด้วยภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ทำให้มีนัก ศึกษาต่างชาติเลือกมาเรียนต่อที่นี่ปีละมากกว่า 2,000 คนจากมากกว่า 90 ชาติทั่วโลกอาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่กี่แห่งในประเทศจีนที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางตามโครงการ Project 211 และ Program 985 เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

 

ที่ตั้ง: คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่ที่เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ประมาณ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์) เมืองหังโจวมีพื้นที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน หังโจวเป็น 1 ใน 7 ของเมืองที่เก่าแก่ที่สุดมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,200 ปี ปัจจุบันหังโจวถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่ยาวนานของมณฑลอีกด้วย รวมทั้งมั่งคั่งด้วยเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะมากมาย นอกจากนั้นหังโจวยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยสดงดงามราวกับภาพวาดของจิตรกรเอกเมืองหนึ่งของจีน ดังปรากฏในบทกวีอันเลื่องชื่อหลายบทที่แต่งในสมัยราชวงศ์ถังว่า “ เบื้องบนคือสวรรค์ เบื้องล่างคือหังโจว” ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหังโจวมักจะไม่พลาดมาเยี่ยมชมความงามซึ่งเปรียบความสวยงามเสมือนสวรรค์บนดิน

หังโจวมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเจ๋อเจียง ที่

เมืองหัวโจวในฤดูร้อนอากาศจะร้อนชื้นและเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 33.8 องศาเซลเซียส ในช่วงกลางฤดูร้อนมักจะมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านเป็นประจำส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักและมีลมพายุพัดแรง ในขณะที่ในฤดูหนาวอากาศจะเย็นและแห้งแล้งและเดือนมกราคมเป็นเดือนที่อากาศเย็นที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 3.6 องศาเซลเซียส ช่วงที่สภาพอากาศและอุณหภูมิที่ดีที่สุดคือในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน อากาศในช่วงเวลาดังกล่าวค่อนข้างเย็นสบาย ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป

 

หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ(MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery) ใช้เวลาเรียน 5.5 ปีการศึกษา และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

 

ที่พัก : คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจัดหอพักนานาชาติให้นักศึกษาต่างชาติ โดยพักอยู่ห้องละ 2 คน มีห้องน้ำในตัว ในแต่ละหอพักจะมีห้องครัวในแต่ละชั้น และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น สำหรับโรงอาหารตั้งอยู่ใกล้กับหอพักมีอาหารแบบตะวันตกและอาหารจีน ภายในวิทยาเขต Zijingang มีโรงพยาบาล ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาได้ในราคาประหยัด ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดประกันสุขภาพไว้บริการนักศึกษาด้วย นอกจากนั้นธนาคารและเครื่องเอทีเอ็ม ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำการไปรษณีย์และร้านซักรีด ก็ตั้งอยู่ใกล้หอพักนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยด้วย

 

เทอมการศึกษา: คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้ร่วง) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ:

คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อปีละ 1 ครั้ง “ นักศึกษาควรส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคมของทุกปี”

 

 

 

 
 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.