UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING

สถาบัน : มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง ( University of Science and Technology Beijing) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1952 ในชื่อของ Beijing Industrial Institute of Steel and Iron ซึ่งเกิดจากการควบรวมกันของแผนกวิชาที่มีชื่อเสียงของ 5 มหาวิทยาลัยตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น University of Science and Technology Beijing ในปีค.ศ. 1988 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสาขาโลหะการ (Metallurgy) และสาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) นอกจากนั้นมหา วิทยาลัยยังเปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งเป็นหนึ่งใน 33 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีค.ศ. 1997 มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการ “Project 211” ในปีค.ศ. 2006 มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยต้นแบบไม่กี่แห่งสำหรับโครงการ “Platform for National Advanced Disciplines Innovation” นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้ติดหนึ่งใน 30 ของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งประกอบด้วย 9 คณะ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 109 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 48 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาเอก 8 หลักสูตร นอกจากโครงการวิจัยในระดับชาติ 12 โครงการในสาขาวิชาโลหะการ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมเหมืองแร่แล้ว มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยใน 2 สาขาวิชาระดับชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับชาติ 1 แห่ง และสถาบันวิจัยและปฏิบัติการในระดับกระทรวง 13 แห่ง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1978 โครงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,000 โครงการได้รับรางวัลในระดับกระทรวงจนถึงระดับชาติ ตามสถิติของกระทรวง ศึกษาธิการจีนในระหว่างปีค.ศ. 1995-2005 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัลระดับชาติในสาขา Progress in Science and Technology ซึ่งได้รับการบันทึกในระดับชาติด้วย

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งมีความภาคภูมิในคณาจารย์จำนวนประมาณ 1,500 ท่าน ที่มีผลงานทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ในปี 2007 มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาที่ลง ทะเบียนเรียนทั้งหมดมีมากกว่า 30,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 13,317 คนและเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 294 คน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งเป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมในโครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนและรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1954 ซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 2,000 คนสำเร็จการศึกษาและทำวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งตั้งอยู่ในอำเภอ Haidian ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ศูนย์กีฬาในร่มของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมหาวิทยาลัยยังเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน 2008 ด้วย อำเภอ Haidian มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือในเขตชานกรุงปักกิ่ง มีจำนวนประชากรประมาณ 2, 240,124 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงทำให้อำเภอ Haidian เป็นที่รู้จักในชื่อ “University District” เดิมทีอำเภอ Haidian เป็นเมืองนอกเขตกรุงปักกิ่งชั้นในซึ่งก่อตั้งในสมัยราชวงศ์หยวน พระราชวังฤดูร้อนเดิมและพระราชวังฤดูร้อนแห่งใหม่ก็ตั้งอยู่ในอำเภอนี้ด้วย

สภาพภูมิอากาศในกรุงปักกิ่งมีสภาพอากาศแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบ

ไม้ร่วงมีระยะเวลาสั้นมากและมีฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 13 องศาเซล เซียสอาจจะมีฝนตกบ้าง ส่วนในฤดูร้อนอากาศที่กรุงปักกิ่งค่อนข้างร้อนใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ไม่ถึงกับร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งค่อนข้างแห้งและมีหิมะตก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ -3.7 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีมักมีพายุทรายพัดเอาฝุ่นทรายจากทางภาคเหนือเข้ามายังกรุงปักกิ่งซึ่งก่อให้ เกิดความสกปรกและเป็นปัญหาต่อการสัญจร

 

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก ที่สอนเป็นภาษาจีนดังต่อไปนี้

  • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์

เศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

  • ปริญญาโท ในสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 2-3 ปีการศึกษา
  • ปริญญาเอก ในสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 3-4 ปีการศึกษา

(สำหรับนักศึกษาที่สนใจ จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปีก่อนเข้าในหลักสูตรปริญญา)

 

ที่พัก : มหาวิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งจัดหอพักนานาชาติให้นักศึกษาต่างชาติที่เพิ่งสร้างเสร็จในปีค.ศ. 2005 โดยพักอยู่ห้องละ 2 คน มีห้องน้ำในตัว

 

เทอมการศึกษา:

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งเปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้ร่วง) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ:

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง เปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อปีละ 1 ครั้ง “ นักศึกษาควรส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี”

 

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.