TIANJIN UNIVERSITY OF

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

สถาบัน: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1958 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในยุคแรกๆ ของจีนที่เปิดสอนในสาขาวิชาแพทย์แผนจีนในประเทศจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินมีวิทยาเขตที่สวยงาม มีคณาจารย์ผู้ทรง คุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและเจ้าหน้าที่มากกว่า 3,000 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก 2,300 ท่าน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเปิดสอนใน 4 สาขาวิชาหลักคือด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและการจัดการ ซึ่งสาขาวิชาการฝังเข็มบำบัดและการประคบสมุน ไพรของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเป็นสาขาวิชาที่สำคัญและมีชื่อเสียงในระดับชาติ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 27 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 18 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาเอก 1 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินยังมีโรงพยาบาลพันธมิตร 3 แห่งซึ่งทั้ง 3 แห่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งและสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 2,000 เตียงและ 16 สำนักงานการสอนและการวิจัยด้านคลินิค โรงพยาบาลที่ใช้เป็นสถานที่เรียนแห่งแรก (The First Teaching Hospital) ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์การฝังเข็มบำบัดและการประคบสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและโรงพยาบาลที่ใช้เป็นสถานที่เรียนแห่งที่สองเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนตะวันตก การวิจัยและการบำบัดด้านนรีเวชศาสตร์และด้านสมอง และมีศูนย์วิจัยด้านการ แพทย์แผนจีน ซึ่งโรงพยาบาลที่ใช้เป็นสถานที่เรียนทั้งสองแห่งนี้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ นอกจากนี้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอีกด้วย

ศูนย์การศึกษานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1992 และเป็นศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนระดับชาติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในแต่ละปีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1,000 คนจาก 20 ประเทศกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ ศูนย์การศึกษานานา ชาติแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกและโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและสถาบันการแพทย์จากมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

เนื่องจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ วิทยาเขตที่สวย งามและเพียบพร้อมประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีน จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนนอกประเทศจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 7,000 คนสมัครเข้าศึกษาต่อรวมถึงนักศึกษาต่างชาติประมาณ 400 คนจากมากกว่า 20 ประเทศ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนแล้วมากกว่า 6,000 คน

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินตั้งอยู่ที่มหานครเทียนจิน เป็นเมืองใหญ่อันดับสาม

รองจากกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ มีฉายาว่าเป็น “ เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ” เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของประเทศตะวันตกตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 120 กิโลเมตร เทียนจินมีพื้นที่ 11,305 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน ในปัจจุบันเทียนจินเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศและศูนย์กลางการขนส่งสินค้ามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง หลังจากประเทศจีนมีนโยบายปิดประเทศ เทียนจินเป็นหนึ่งในเมืองชายทะเลแห่งแรกที่เปิดประตูต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ

สภาพภูมิอากาศที่เมืองเทียนจินเป็นแบบกึ่งอบอุ่นชุ่มชื้นเป็น 4 ฤดูชัดเจน คือฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม โดยเฉลี่ยอุณหภูมิในฤดูหนาวต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน อุณหภูมิในฤดูร้อนอาจขึ้นสูงถึง 38 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่อากาศร้อนจัด และมีฤดูฝนก็มีมรสุมและฝนตกหนักในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วง เวลาที่อากาศดีที่สุดคือในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน)

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในหลักสูตรการแพทย์แผนจีน (Bachelor of Medicine in Traditional Chinese Medicine) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครผ่าน ALLTERE จะได้เรียนในหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยทั้งใน

แบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายในมหาวิทยาลัยยังมีโรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย และในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของธนาคาร ที่การไปรษณีย์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 

 

 

 

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.