SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง (Shandong University of Science and Technology) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1951 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมณฑลซานตง เปิดสอนในหลาก หลายสาขาวิชาอาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ วรรณคดี นิติศาสตร์ และครุศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์เป็นสาขา วิชาที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงเปิดทำการเรียนการสอนใน 3 วิทยาเขตคือมีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมืองชิงเต่า และวิทยาเขตรองที่เมืองไท่อันและเมืองจี่หนัน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในสาขาประสบความสำเร็จในการสอนระดับชาติ 2 รางวัลและ 31 รางวัลในสาขาเดียวกันในระดับมณฑล

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงเปิดสอนใน 12 วิทยาลัย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 67 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 77 หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 24 หลักสูตร และสหวิชาในระดับสูงกว่าปริญญาเอก 2 หลักสูตร ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงมีนัก ศึกษาทั้งหมดประมาณ 40,000 คนและมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเกาหลีใต้กำลังศึกษาอยู่ และมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 2,900 ท่านรวมถึงนักวิชาการและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากมาย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงมีนักศึกษาจำนวนมาก กว่า 100,000 คนที่สำเร็จการศึกษา และเขาเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหลายสาขาอาชีพทั้งด้านวิชาการ การเมืองและธุรกิจต่างๆ และเขาเหล่านี้ก็ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศจีน ดังนั้นอัตราการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาอยู่ในอันดับต้นๆ ของสถาบันการศึกษาในมณฑลซานตง ในปีค.ศ. 2007 มหาวิทยาลัยวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงถูกจัดอันดับให้อยู่ในประเภท A ในการประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในระดับชาติที่จัดทำโดยการทรวงศึกษาธิการของจีน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และในสาขาอื่นๆ ที่มีชื่อ เสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงยังก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับมณฑลซึ่งเป็นศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีบริษัทห้างร้านเข้าร่วมมากกว่า 50 แห่ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงมีโครงการความร่วมมือและแลก เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย 75 แห่งใน 15 ประเทศทั่วโลกทั้งในสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี รัสเซีย ฝรั่งเศสเป็นต้น

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่า อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำหวงเหอที่ไหลลง

สู่ทะเลป๋อไฮ่ ชิงเต่ามีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุยและเจียงซู ชิงเต่าเป็นเมืองที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกของมณฑลซานตงคือมีพื้นที่ 10,654 ตารางกิโลเมตรและมีจำนวนประชากรประมาณ 7 ล้านคน ชิงเต่าเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์ด้วยทิวทัศน์ของหลังคาสีแดง แมกไม้สีเขียว ทะเลสีมรกตและท้องฟ้าสีคราม ซึ่งทำให้ชิงเต่ามีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดและสะอาดที่สุดในประ เทศจีน ชิงเต่าในปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าเรือการค้า ฐานทัพเรือและเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีน เมื่อไม่นานมานี้ ชิงเต่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับ 9 ในจีนจากหนังสือพิมพ์ China Daily

สภาพภูมิอากาศในเมืองชิงเต่าอยู่ในเขตมรสุม มีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่สั้น ส่วนฤดู

ร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนานและมีฝนตกในฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 11-14 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียสและในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 2 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปเมืองชิงเต่ามีลมพัดค่อนข้างแรง ทำให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงเปิดสอนในระดับปริญญาตรีภาคภาษา อังกฤษดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสาร (Bachelor in Telecommunications Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลและไฟฟ้า (Bachelor in Mechanical and Electronics Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยในห้องแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ฮีทเตอร์ โทรศัพท์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต และเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวและห้องซักรีดที่มีอยู่ในแต่ละชั้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงยังมีโรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ธนาคารและเครื่องเอทีเอ็มที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์พยาบาล เป็นต้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับวัฒนธรรมจีนและกิจกรรมทัศนศึกษาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคมของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 
 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.