QINGDAO UNIVERSITY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยชิงเต่า ( Qingdao University) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1901 มหาวิทยาลัยชิงเต่าในหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศจีนและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งที่สองของจีนและเป็นหนึ่งใน 200 มหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในรุ่นแรกๆ และเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาตินับตั้งแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยชิงเต่าติดอันดับ 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน ในปี ค.ศ.1993 มหา วิทยาลัยชิงเต่าได้ควบรวมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในมณฑลซานตง 4 แห่ง ทำให้มหาวิทยาลัยชิงเต่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลซานตง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยชิงเต่าได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติของจีน และในปี 2001 มหาวิทยาลัยชิงเต่ามีชื่ออยู่ในรายชื่อของ 21 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมของจีน

มหาวิทยาลัยชิงเต่ามีทั้งหมด 25 วิทยาลัยและเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน 73 สาขาวิชาเฉพาะเช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และแพทยศาสตร์เป็นต้น และหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 66 สาขาวิชาเฉพาะด้าน เมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยชิงเต่าเปิดสอนในภาควิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศเช่น ภาษาเยอรมัน ญี่ปุ่นและ เกาหลี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยชิงเต่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศในมณฑลซานตงและในจีน

มหาวิทยาลัยชิงเต่ายังมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มี

ชื่อเสียงมากกว่า 40 แห่งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์และอิสราเอล เป็นต้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยชิงเต่ายังมีโครงการความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทั้งในระดับมณฑลมากมายและร่วมกันก่อตั้งสถาบันวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะกับบริษัท Haier, Hisense, Bule Goose และ Double Star มหาวิทยาลัยชิงเต่าเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยหลักที่รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อมากที่สุดในมณฑลซานตง และยังศูนย์ทดสอบ HSK ยังตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยชิงเต่าด้วย

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยชิงเต่ามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 2,000 ท่านและมีนักวิชา การที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมายในสาขาวิชาต่างๆ ได้รับเชิญมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาเป็นประจำทุกปี มหาวิทยาลัยชิงเต่ามีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 32,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 700 คนจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่นเป็นต้น ซึ่งจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชิงเต่าเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยชิงเต่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลซานตงที่มีนักศึกษาต่างชาติสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมากที่สุด

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัย ชิงเต่าตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่า อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นมณฑลชาย ฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำหวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไฮ่ ชิงเต่ามีพื้นที่ติดต่อ

กับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุยและเจียงซู ชิงเต่าเป็นเมืองที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคตะวัน ออกของมณฑลซานตงคือมีพื้นที่ 10,654 ตารางกิโลเมตรและมีจำนวนประชากรประมาณ 7 ล้านคน ชิงเต่าเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์ด้วยทิวทัศน์ของหลังคาสีแดง แมกไม้สีเขียว ทะเลสีมรกตและท้องฟ้าสีคราม ซึ่งทำให้ชิงเต่ามีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดและสะอาดที่สุดในประเทศจีน ชิงเต่าในปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าเรือการค้า ฐานทัพเรือและเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีน เมื่อไม่นานมานี้ ชิงเต่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับ 9 ในจีนโดยหนังสือพิมพ์ China Daily

สภาพภูมิอากาศในเมืองชิงเต่าอยู่ในเขตมรสุม มีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่สั้น ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนานและมีฝนตกในฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 11-14 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียสและในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 2 องศาเซล เซียส โดยทั่วไปเมืองชิงเต่ามีลมพัดค่อนข้างแรง ทำให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยชิงเต่าเปิดสอนในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ใน หลักสูตรแพทย ศาสตร์ (MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery) ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติ 3 แห่งที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยในห้องแบบห้องเดียวและห้องคู่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนัก ศึกษาต่างชาติเช่น เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวและห้องซักรีดที่มีอยู่ในแต่ละชั้นซึ่งนักศึกษาจะต้องซื้อบัตรเพื่อรูดใช้เครื่องซักผ้า ภายในมหาวิทยาลัยมีโรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ธนาคารและเครื่องเอทีเอ็มที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์พยาบาล นอกจากนั้นในบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัยยังมีโรงพยาบาล Qingdao Dongbu Private Hospital ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเมืองชิงเต่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารนานาชาติ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยชิงเต่าเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยชิงเต่า เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 

 

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.