NANJING UNIVERSITY OF

AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

สถาบัน: มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิง (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics) ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซูซึ่งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ประมาณ 300 กิโลเมตร ก่อตั้งในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1952 ในชื่อ The Nanjing College of Aviation Industry และในปีค.ศ. 1993 เปลี่ยนชื่ออีกครั้งอย่างเป็นทางการเป็น Nanjing University of Aeronautics and Astronautics มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Commission of National Defense Science, Technology and Industry ของประเทศจีนและได้รับการจัดอันดับจากนักศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยในจีนที่นักศึกษาพึงพอใจในมาตรฐานการเรียนการสอนมากที่สุด มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลและประสบความสำเร็จด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายเช่นรางวัล “Unit of Great Contributions” จาก AVIC และ “Advanced Group of Scientific and Technological Work in National Institutions of Higher Learning” จากกระทรวงศึกษาธิการและ The National Commission of Science of China นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ Project 211 โดยมหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับยอดเยี่ยมของจีนและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2010 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงมี 2 วิทยาเขตคือวิทยาเขต Minggugong ในเขตพระราชวังเก่าของราชวงศ์ หมิงและวิทยาเขต Jiangjunlu ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขตการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเจียงหนิง

มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงเปิดสอนใน 10 คณะ ในระดับปริญญาตรี 32

หลักสูตร ระดับปริญญาโท 40 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 20 หลักสูตร ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 2,72 0 ท่านและมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 28,300 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 16,0 00 คน ระดับปริญญาโทและเอกประมาณ 6,7 00 คนและมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 111 คน มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิง มีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกอาทิอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิง ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิงเป็นเมืองหลวงของมณ ฑลเจียงซู ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี มีพื้นที่ประมาณ 6,598 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5.4 ล้านคน หนานจิงมีศักดิ์เป็นเมืองหลวงเก่า 1 ใน 7 แห่งของจีนและเป็นหนึ่งในสี่ของเมืองหลวงโบราณที่มีชื่อเสียงของจีนมาตั้งแต่สมัย 1,800 ปีก่อนจนได้รับขนานนามว่าเป็น “ เมืองหลวงสิบแผ่นดิน” ในปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองแห่งการผลิตที่ทันสมัยและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภาคตะวัน ออกของจีนรองจากนครเซี่ยงไฮ้ และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง 1 ใน 4 ของจีน รวมถึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญและสะดวกในจีน หนานจิงอยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ 300 กิโลเมตร

หนานจิงตั้งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของจีน บนพื้นที่สามเหลี่ยม

ปากแม่น้ำแยงซีอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อนแถบเอเชียค่อนไปทางอบอุ่น ใต้ของมณฑลอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อนชื้นแถบเอเซีย ทางเหนือรับอิทธิพลลมมรสุมเขตอบอุ่นชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งมณฑลอบอุ่นไม่ร้อนไม่หนาวจัดประมาณ 15-16 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียสและอาจมีหิมะตกบ้างเล็กน้อยในฤดูหนาว

 

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา ดังต่อไปนี้

  • วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบเครื่องบิน (Bachelor in Aeronautical Engineering)
  • วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลอากาศยาน (Bachelor in Mechanical Engineering )
  • วิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ (Bachelor in Software Engineering)
  • บริหารธุรกิจ (Bachelor in International Business)

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติแยกหญิง-ชาย ที่วิทยาเขต Jiangjunlu โดยพักในห้องใหญ่แบบอพาร์เมนต์ 4 ห้องนอน โดยนักศึกษาพักห้องนอนละ 2 คน ที่มีห้องโถงกลาง ห้องซักล้างและห้องน้ำในตัว พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติอาทิเครื่องปรับ อากาศ เครื่องโทรทัศน์ เครื่องซักผ้าเป็นต้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความปลอดภัยประ จำหอพักและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหอพักซึ่งมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมายหรือจากร้านอาหารในศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามวิทยาเขต Jiangjunlu นอกจากนั้นภายในวิทยาเขต Jiangjunlu ยังมีธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านซักรีด อยู่ภายในวิทยาเขตอีกด้วย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงเปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้

ร่วง) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณ

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาครภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้งเท่านั้น นักเรียนที่สนใจกรุณายื่นใบสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 สิงหาคมของทุกปี

 

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.