DALIAN MARITIME UNIVERSITY

สถาบัน : มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียน ( Dalian Maritime University ) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1953 เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาด้านพาณิชยนาวีที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของจีน ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของจีนและเป็นมหาวิทยาลัยด้านพาณิชยนาวีแห่งแรกในจีนที่ได้รับ ISO9001 มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านพาณิชยนาวีแห่งเดียวที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคมนาคมของจีน มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนผ่านการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านพาณิชยนาวีในระดับยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับจาก The International Maritime Organization (IMO) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ Project 211 นับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนยังคงเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าด้านพาณิชยนาวีและได้ผลิตบุคลากรระดับแนวหน้าและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วประมาณ 50,000 คน

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 1,000 ท่าน มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 17,000 คน นอกจากมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อแล้วทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกมากกว่า 4,000 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีทั่วโลกมากกว่า 20 แห่งทั้งในรัสเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและสวีเดนเป็นต้น มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนยังมีความร่วมมือและความสัมพันธ์ระยะยาวกับองค์การและสถาบันระดับนานาชาติอาทิ IMO, The International Labor Organization (ILO) และ The International Association of Maritime Universities (IAMU) เป็นต้น

 

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองต้าเหลียน บนปลายคาบสมุทรเหลียวตงในมณฑลเหลียวหนิง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองเสิ่นหยาง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดอันดับจากองค์การสห ประชาชาติให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในปี 2001 ต้าเหลียนจัดว่าเป็นเมืองที่สะอาดและมีอากาศที่ดีที่สุดทางตอนเหนือของประเทศจีน ต้าเหลียนมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน ต้าเหลียนเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและมีท่าเรือที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือของจีนจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ ” ต้าเหลียนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากต้าเหลียนเป็นเมืองที่งดงามด้วยภูมิประเทศที่ติดทะเลและมีเนินเขา

ต้าเหลียนมีสภาพอากาศค่อนข้างดี อากาศไม่หนาวเกินไปในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดในฤดู

หนาวประมาณ -9 องศาเซลเซียส และอากาศไม่ร้อนเกินไปในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 26

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองต้าเหลียนประมาณ 10 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

ถึงกลางเดือนกันยายนเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวที่เมืองต้าเหลียนเนื่องจากเป็นช่วงที่ทัศนียภาพที่เมืองต้าเหลียนสวยที่สุดและสภาพภูมิอากาศกำลังสบาย

 

หลักสูตร : มหา วิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนเปิดสอนในระดับ ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ในสาขาดังต่อไปนี้

    • วิศวกรรมศาสตร์พาณิชยนาวี (Bachelor in Marine Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

    • วิศวกรรมศาสตร์พาณิชยนาวีและการเดินเรือ (Bachelor in Marine Navigation Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนยังเปิดสอนในระดับ ปริญญาตรีภาคภาษาจีน ในสาขาดังต่อไปนี้

    • การจัดการท่าเรือ ( Port Management) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

    • การจัดการด้านการขนส่ง (Logistics Management) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครผ่าน ALLTERE จะได้เรียนในหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคภาษาจีน

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติในหอพักประมาณ 32 แห่งที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาเข้าพักภายในมหาวิทยาลัยได้ถึง 15,000 คน นักศึกษาจะได้พักอยู่ในห้องพักแบบอพาร์ทเม้นต์แบบ 2 ห้องนอน ในห้องนอนแบบห้องคู่ที่มีห้องครัวและอุปกรณ์ทำครัวเช่นเตาไฟฟ้า ตู้เย็น และห้องน้ำพร้อมเครื่องซักผ้า จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเฟอร์นิเจอร์ที่

จำเป็นสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียนยังจัดกิจกรรมชมรม กีฬาและสันทนาการต่างๆ ไว้ให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

เทอมการศึกษา : มหาวิทยาลัยพานิชยนาวีต้าเหลียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ : มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีต้าเหลียน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี ” เพื่อเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.