ลลิตา นาจันทร์ [มิ้ม]

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติที่ Zhejiang Medical University

"เรียนหลักสูตร MBBS กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของจีน การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ดีเยื่ยม แล้วคุณจะเรียนหมอได้อย่างมีความสุขเหมือนมิ้มค่ะ"

 

วาวระวี พงศกรพฤฒิกุล [วาว]

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติที่ Huazhong University of Science and Technology

“ตอนนี้วาวเรียน Pre-Med อยู่ที่ Huazhong University of Science and Technology ค่ะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตร MBBS ในปีหน้า ได้เรียนในสิ่งที่ชอบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ มีความสุขมากค่ะ”

 

Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.